office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

  СУШИЛНИ_НИСКО_ЕНЕРГИЙНИ_BROCK_PDF                КЛИП_BROCK


  Сушилни BROCK от серията SUPERB ENERGY MISER® SQ Series са с нисък разход на гориво  за сушене и се характеризират с:

• Авангардна технология на сушене

• Универсалност при управление на сушенето                      


Сушилните са с мощности, вариращи от 250 до 1900 бушела (от 6 до 48 метрични тона) на час и предлагат възможност за избор на непрекъснати режими за сушене на потока.


Сушилните BROCK  се характеризират  с универсалност, дълъг срок на използване, гарантирана висока ефективност на работа включително в най-екстремални условия, високата техническа надеждност, лесната експлоатация и нисък разход.