office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Компания БГ Индустриъл груп широко използва промишлени системи за комплексна автоматизация SIMATIC, позволяващи да се създадат управляващи комплекси с различна степен на сложност на базата на стандартни компоненти. Промишления софтуер SIMATIC – това е система, която е тясно свързана с инструменти за програмиране и поддръжка на системите за автоматизация S7, както и компютърни системи за управление SIMATIC WinCC. Тези инструменти включват широк набор от функции, необходими за всички етапи от развитието и функционирането на автоматизираните системи за управление:

  • планиране, проектиране и конфигуриране на параметрите на съоръженията и комуникационните системи;
  • разработване на програма;
  • документация;
  • тестване и отстраняване на грешки;
  • обслужване;
  • управление на процесите;
  • архивиране на данни.

Включването на всички софтуерни пакети в унифициран интерфейс, дава възможност за единното изпълнение на всички етапи от работата.

Един от ефективните методи за икономия на енергия е автоматизацията на процесите на изгаряне на гориво в котлите. БГ Индустриъл груп реализира ефективни автоматизирани решения за отоплителни котли и горелки, и оказва съдействие в търсенето на най-добрата комбинация на оборудване за дадена система.

Индустриалните автоматизирани технологични системи, внедрени в промишлеността откриват перспективи за увеличаване на икономическия ефект свързан с намаляване на разходите за материали и енергия, и подобряване качеството на продуктите.

автоматична система за управление на технологични процеси АСУ ТПавтоматична система за управление на технологични процесиавтоматична система, управление на технологични процеси