office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Пречиствателните станции могат да се използват за пречистване на водите в малките градове и села, хотели, курорти, заводи, голф игрища, офис сгради, предприятия, училища, търговски центрове, жилищни сгради, болници, минни лагери, летища, затвори, животновъдни предприятия, както и държавни учреждения. Ако се изисква биологична обработка на отпадните води, пречиствателната станция позволява да бъде приспособена.

Предимства:

- Компактните елементи на пречиствателните станции позволяват да бъдат доставяни в контейнер или с камион;

- Пречиствателните станции се сглобяват лесно и бързо върху бетонния фундамент;

- Разходите за експлоатация и поддръжка са минимални;

- Миризмите са елиминирани;

- Животът на пречиствателните станции е повече от 20 години;

- Лесно се разширява за бъдещи нужди;

- Кристално чисти отпадъчни води;

- Оптимална работа на пречиствателните станции дори и при екстремни условия и натоварване, пречиствателните станции сами откриват и сигнализират за грешки и повреди;

-Лесна работа и манипулация от неспециалисти;

- Ефективна работа и малко натрупване на утайки - по-рядко нужда от профилактика (веднъж на 1-2 години при нормални условия);

 - Защита от прекъсване на електрозахранването - вградена памет за възстановяване на процесите от същото положение;

 - Липса на въртящи части в био-реактора - съгласно спазване на Европейска директива за безопасност;

 

пречиствателни станциипречиствателни станциипречиствателна станция