office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Високотехнологични типово изпитани комутационни табла НН SIVACON  S4/S8 - ново поколение окомплектовани табла за лесно управление и разпределение на електрическа енергия в индустрията и промишлеността  до 4000/7000 А.

Новатата комутационна апаратура има следните предимства:

+ висока надеждност благодарение използването на компоненти, типово тествани;

+ максимална безопасност за персонала, благодарение на системи за блокиране на дъгата при късо съединение;

+ високо качество на промишления дизайн за пълна интеграция със съвременните тенденции в пространствените решения;

+ възможност за гъвкава промяна на формата на външно разпределение и положението на шините отгоре или отзад в зависимост от индивидуалните изисквания;

+  ефективност поради възможността за използване на различни методи за монтаж в една секция;

+ ефективност поради използването на универсални панти, позволяващи лесно да се променя позицията на вратата;

+ икономичност благодарение на високата ефективност на вентилационната система;

+ гъвкавост благодарение на възможността за свързване на кабелите към шините отгоре, отдолу и отзад;

Стандартизираните високотехнологични компоненти могат  значително да намалят разходите и рисковете, свързани с инвестиции в оборудването. Модулността и интелигентността на всички компоненти, многократно оправдават себе си за сметка на намаляване на оперативните разходи и осигуряване максимална готовност на системата.

 Описаните таблата осигуряват максимална производителност и надеждност.

Референтни стандарти

Нормални условия на работа

IEC 60436-1

IEC 60439-1

VDE 0660 част 500

Ситуации дефект

IEC 61 641

VDE 0660 част 500, доп. 2

Изолация

Устойчивост на импулсно напрежение U имп

12 кV

Категория свръхнапрежение

III

Степен на замърсяване

3

Температура

 

C ≤ 50 °

Номинална честота

 

50 Hz

Номинално работно напрежение

Ue

Max. 690 V

Номинално изолационно напрежение

Ui

1000 V

Върхов ток

 

Max. 375 kA

Устойчивост на ток на  къси съединения

 

Max. 150 кА, 1 сек.

Степен на защита

Според IEC 60529

IP 30 до IP 42 с естествена вентилация

IP 54, без естествена вентилация

Вътрешното разделение

Форма 1 за да се образува 4

IEC 60439-1 Според 7.7

Матирал

Конструкция

Поцинкована ламарина с дебелина 2,5 мм

Корпус и врата

с дебелина 2 мм прахово боядисани в стандартен цвят сив RAL 7032

Размер

Височина: 2200, 2600 mm

Ширина: 600, 800, 1000, 1200 mm

Дълбочина: 600, 800, 1000, 1200 mm

 

 

Таблата се правят от стандартизирани модули, определени по вид и код.

  Предлаганите от нас табла за централизирано управление на двигатели с бутон (Включено/Изключено) са с много

  Предлаганите от нас табла за централизирано управление на двигатели с бутон (Включено/Изключено) са с много евтини стандартни решения за управление на двигателя. Тези табла имат предимства пред класическия вариант на изпълнение и най-вече за химическата промишленост, обработка на отпадъци, водоснабдяването и др.

 Табла за централизирана автоматична компенсация на реактивната мощност (PFC) се използват за намаляване на загубите по линиите и разходите на енергия.

евтини стандартни решения за управление на двигателя. Тези табла имат предимства пред класическия вариант на изпълнение и най-вече за химическата промишленост, обработка на отпадъци, водоснабдяването и др.

 Табла за централизирана автоматична компенсация на реактивната мощност (PFC) се използват за намаляване на загубите по линиите и разходите на енергия.