office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Тези устройства могат да се използват за най-различни продукти. Събраните проби дават пълна картина за влажността, съдържанието и размерите на материалите включени в извадката.

пробоотборник

Хидравлична система

  1. Вземане на проби
  2. Контролен джойстик
  3. Вакуумна система
  4. Телескопична стрела

Устройствата за взимане на проба от авто и ЖП транспортни средства с мощности (3кс, 5 кс и 7 кс) се предлагат в два вида – пръчковидни и секционни.