office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

система за претегляне на потока

Системата за претегляне е с капацитет от 1000 - 80000 буш / час (2,175 мТ / ч). Везните са предварително калибрирани. Със системата лесно се работи.

 1. Датчик за нивото на материала
 2. Товарене на продукта
 3. Събирателен бункер
 4. Горна клапа
 5. Тензодатчици за напрежение
 6. Платформа за обслужване (по избор)
 7. Претеглящ бункер (везна)
 8. Усилен носещ корпус
 9. Долен бункер
 10. Тестови тежести (по избор).
 11. Изходящ отвор на продукта
 12. Контролен клапан (по избор)
 13. Датчик за ниво на продукта
 14. Клапан на претеглящия бункер

Вратите за достъп са монтирани във всички точки на обслужване.

Контролер на бункерните везни:

Съвременна компютъризирана контролна система с активен цветен дисплей, меню за контрол на операциите, четец, различни опции за печат, програмируеми бутони за контрол, защита срещу прекъсвания на електрозахранването, контрол на ръчното архивиране, автоматична диагностика и корекция. Контролерът може да се свърже към основния компютър. Също така може да се използва за обновяване на съществуващите тегла.