office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Електро разпределителни шкафове НН SCHO – 94 са предназначени за приемане и разпределение на електрическа енергия с честота 50 Hz, напрежение до 1000 V, и защита на изходящи линии от свръхнатоварване и токове на късо съединение. Шкафовете имат множество възможности за комбиниране, за да може да задоволят всички нужди.

Конструкция

В шкафовете SCHO – 94 могат да бъдат оборудвани с блок разединители или автоматични прекъсвачи с номинален ток от 16 до 4000А, серия Електрон или по желание на клиента с оборудване на Siemens. Електрическите връзки вътре в шкафовете са изпълнени от алуминиеви или медни шини. Конструкцията на шкафа обезпечава въвеждане и извеждане на входящите и изходящите линии както отгоре, така и отдолу на шината с кабели.

 

Основни технически данни

 

Параметър

Стойност

Номинално напрежение, kV

0,4

Вид ток

променлив

Честота, Hz

50

Номинален ток на сборните шини, А

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 4000

Означение на панелите

Въвеждащи, секционни, линейни, спомагателни

Номинален ток на входа, А

630; 1000; 1600; 2000; 2500; 4000

Номинален ток на разпределителния, А

250; 400; 630; 1000; 1600; 2000

Габаритни размери*, мм

Широчина

Дълбочина

Височина

 

700; 800

600; 800

 2000; 2200

Степен на защита на изолацията

Съгласно БДС

Маса, кг не повече

250

 

* габаритните размери на шкафовете SCHO – 94  зависят от номиналния ток и типа на  комутационния апарат