office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

разпределително устройствоКомплектните разпределителни устройства (КРУ) са предназначени за оборудване на  трафопостове (ТП), възлови станции  (ВС) и подстанции (ПС) с напрежение 6 kV, 10 kV, 20 kV и 35 kV, променлив ток, честота 50 Hz, номинален ток на сборната шина 2500 А в системи изолиран неутрала,  инсталирани в райони с умерен климат на закрито (при температури от -25 до +40 С). Могат да бъдат инсталирани както в масивни сгради така и в сгради от бързо сглобяем тип.

КРУ могат да бъдат оборудвани с мощностни разединители; вакуумен прекъсвач SION или 3AH5 (производства Siemens) с пружина с електро моторно задвижване; заземители; трансформатори за напрежение; трансформатори за  ток; ограничители за пренапрежение; капацитетни сензори за напрежение и друго оборудване.

В КРУ шкафа са предвидена защита (максимална токова защита, претоварване, токов изключвател, защита от късо съединение, схеми за контрол на напрежение, АВР, АЧР и др.) изпълнен на базата на микропроцесорни блокови защити и изчисляване на електрическа енергия, автоматично нагряване на релейния отсек.

Свързването към електрическата мрежа – с кабел или шина.

Параметър

Единица мярка

Стойност

Номинално напрежение

kV

6; 10

Номинален ток на главните съединения на шкафа

А

630;1000;1600;2000;2500

Честота

Hz

50,6

Номинален ток на сборните шини

А

1600;2000;2500

Номинален ток на прекъсвача, вграден в КРУ шкафа

kV

20; 25; 31,5

Ток на термична защита за време 3 s

kV

20; 25; 31,5

Номинален ток на електро динамично съпротивление на главните връзки на шкафа

kV

51; 63; 81

Номинално напрежение на спомагателните вериги:

  • променлив ток
  • постоянен (изправен) ток

 

 

В

 

 

 

 

220

 

220; 110

Степен на защита

 

IP 40

Вид на изолацията

 

Въздушна

Наличие на изолация на тоководещите части

 

С частично изолирани шини

Габаритни размери

Ширина

Дълбочина

Височина

 

мм

 

750 (900*)

1400

2300

Маса

кг

от 600

разпределително устройство

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions and CSG-1-S. Wardrobe for currents up to 10kV, 1250A.
◾A - busbar;
◾B - relay compartment;
◾In - cable compartment;
◾T - slot withdrawable unit.
1.Enclosure frame;
2.busbars;
3.Bushing insulator;
4.CT-TOL 10-1;
5.Supporting insulator;
6.surge;
7.transformer protection against earth fault;
8.earthing;
9.switch;
10.relay compartment;
11.exhaust valves channel for pressure relief;
12.bay doors;
13.bushings busbars.

разпределителни устройстваразпределитено устройство КРУ 1-S