office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Шкафовете за централизирано автоматична компенсация на реактивната мощност имат следните предимства:

-      Подобряват качеството на енергията;
-      Намаляват загубите в преносните съоръжения;
-      Намаляват пада на захранващото напрежение;
-      Намаляват топлинните загуби водещи до стареене на изолацията и аварии;
-      Компенсират реактивния ток, който натоварва допълнително съоръженията, увеличава капиталовите разходи и намалява надеждността и качеството на електрозахранването;
-      Намаляват се престоите;
-      Намалява се отделянето на парникови газове от централите;
-      Избягва се заплащане на санкции за Електроразпределяне към преноса мрежа на реактивната енергия;
-      Многофункционален дисплей;
-      Автоматично регулиране на стойността на компенсация;
-      Ръчно или автоматично управление;