office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

 

промишлен инженерингТабла за централизирано управление на двигателите са по евтино решение, имащо предимства пред класическите варианти на изпълнение и най-вече за химическата промишленост, обработка на отпадъци, водоснабдяването и др..

Таблата предлагат висока степен на гъвкавост, оперативен комфорт, надеждност и непрекъснатост на доставките на електроенергия за промишлените процеси.