office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

БГ Индустриъл груп ще Ви предложи индивидуални решения, съобразазени с наредбите, установените норми и гаранция за качествено извършена електромонтажна дейност.

Ние предлагаме проучване, проектиране, окомплектоване на оборудване, доставка,  строителство и електромонтаж в областта на енергетиката и комуникациите.

 

Нашата инженерингова дейност е свързана с реконструкция, модернизация и контролинг на съоръжения за пренос и разпределение на електроенергия до и над 1000V.

БГ Индустриъл груп разполага с висококвалифицирани ел.специалисти и има необходимите инструментариум и техника.

Услугите, които предлага фирмата са:

  • Консултантска и проектантска дейност;
  • Изработка и монтаж на ел. табла;
  • Доставка на ел. материали и апаратура;
  • изграждане на трафопостове 6, 10 и 20 кV;
  • изграждане на ел. подстанции 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400, 750кV;
  • изграждане на въздушни електропроводи 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400, 750кV;
  • изграждане на кабелни линии ниско и средно напрежение - 6, 10, 20 кV;
  • изграждане на улично и вътрешно осветление;
  • пусково наладъчни и електроизмервания и други електро дейности;
  • транспортни услуги: превоз, товаро - разтоварни дейности и машинни изкопи.

За всички извършени дейности фирмата предлага гаранция и съответните протоколи по изискване на БСА.
енергетикаЕнергетикаЕнергетикаЕнергетикаенергетикаенергетика