office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Фирмата осъществява инженерингова дейност, свързана с проектиране и изграждане на пречиствателни станции за химически и биологично замърсени води, ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. подстанции, трафопостове, кабелни линии и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения.
Нашата цел е постигане на висока енергийна ефективност във всяка административна или производствена сграда.

 

Стремежът ни е да спестяваме разходите на нашите клиенти.
Специализирали сме се в това да анализираме нуждите на всеки наш клиент.
Разполагаме с висококвалифицирани специалисти.
Извършваме гаранционно, следгаранционно и сервизно обслужване.