office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

БГ Индустриъл груп е партньор на водеща американска компания BROCK INC, която разполага с богат асортимент от продукти, можещи напълно да отговорят на нуждите по съхранение и обработка на зърното.

 

  Основното предимство на БГ Индустриъл груп е, че има възможност да предоставя на клиентите си пълни решения. Това е важно предимство от много гледни точки – при инженерното проектиране на цялостното съоръжение, логистиката, правилното бюджетиране на разходите, осигуряване на гаранционно поддържане в следпродажбения период.

  Широкият избор от техника, произвеждана от нашите партньори (силози, сушилни, почистващи машини, редлери, елеватори, шнекове, термосистеми, лабораторно оборудване, вентилатори и т.н.), както и опита на екипа ни, позволяват да ви предоставим гъвкаво в ценово отношение и технически – най-ефективното решение.

 Съвременното оборудване за съхранение на зърно, предоставя сигурни крайни технологични решения. Това позволява на клиентът да получи пълна представа за стойността на проекта, както и позволява на специалистите от нашия екип да проектират правилно и оптимално капацитетите на машините. Нашите решения ви гарантират ефективно и безопасно кондициониране на зърното и постоянно високо качество на крайния ви продукт.