office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Какво правим

БГ Индустриъл Груп е част от международна компания, представляваща световни производители на висококачествено оборудване за индустрията, селското стопанство  и промишлеността в България, Румъния, Сърбия, Македония и Унгария.  Фирмата е специализирана в инженерингова дейност, като реализира проектите от идеята до предаването на обектите в експлоатация. Осъществява гаранционно и сервизно обслужване, самостоятелни и индивидуални технически решения, в зависимост от изискванията на възложителя.

Ние предлагаме:

 • Проучване (посещение на място и обсъждане на продуктовата конфигурация, в съответствие с  вашите специфични нужди);
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Осъществяване на комплексни услуги свързани с проектна и строителна документация,

цялостно изграждане на обекти, технологични линии, оборудване, реконструкция на технологични възли, доставка на единични машини;

 • Пълна логистика на процеса на доставките на оборудване – организиране на транспорт и проверка целостта на доставките;
 • Координация на монтажните работи;
 • Гаранционна и след гаранционна поддръжка на съоръжението;

 • Решения за съхранение и обработка на зърно

  БГ Индустриъл груп е партньор на водеща американска компания BROCK INC, която разполага с богат асортимент от продукти, можещи напълно да отговорят на нуждите по съхранение и обработка на зърното.

  Виж още

 • Промишлен инженеринг

  Фирмата осъществява инженерингова дейност, свързана с проектиране и изграждане на пречиствателни станции за химически и биологично замърсени води, ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. подстанции, трафопостове, кабелни линии и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения.
  Нашата цел е постигане на висока енергийна ефективност във всяка административна или производствена сграда.

  Виж още

 • Енергетика

  БГ Индустриъл груп ще Ви предложи индивидуални решения, съобразазени с наредбите, установените норми и гаранция за качествено извършена електромонтажна дейност.

  Ние предлагаме проучване, проектиране, окомплектоване на оборудване, доставка,  строителство и електромонтаж в областта на енергетиката и комуникациите.

  Виж още

BG Industrial Group. 20 години върхово инженерство

Партньори компании партнери - дилерство

Новини Последни новини