office@bgindustrialgroup.com

00359 52 724 000

Предлагат се следните модели: взимане на проба от края на лентовия конвейер, от средата, по гравитационен път, взимане от вътрешността на бункер, в долната част на шнека и др.

Също така могат да се вземат проби от различни материали като: вземане на проби от течности, вискозни смеси, гранули, прахове, дървени стърготини, дървесни пелети и трохи.

Връзката може да бъде електрическа, пневматична или хидравлична.

 

Модел GP:

Вертикално или наклонено положение на гравитационното устройство за взимане на проби

 

 1. Разрязана тръба влиза в потока с материала, взима проба и излиза от материала
 2. Поток с материал
 3. Изход на пробата

 

Роторен

пробоотборник в поток

Вертикално положение

 1. Вход на материала
 2. Прахоустойчив корпус за вземане на чисти проби
 3. Колектора на проби преминава през потока материал
 4. Изход на пробите
 5. Разделител на потока
 6. Изход на материала
 7. Контролер
 8. Система за събиране на пробите.

 

Вземане на проба от края на лентата:

Гравитационно/пневматично устройство

пробоотборник в поток

 1. Колектор Pelican  
 2. Изход на материала
 3. Изход на пробата